Divadelní představení ve škole

Divadelní představení pro děti
Začátek:

Divadelní představení divadla Koloběžka ve škole pro MŠ a 1. – 3. roč. ZŠ.
Vybíráme 50,- Kč.