Plán práce

Školní rok 2019/2020

Září

téma: MÍSTO, KDE ŽIJU

 • slavnostní zahájení školního roku za účasti hostů (starosta obce, rodiče, …)
 • MŠ - učíme se třídit odpad, úklid odpadků v MŠ
 • MŠ - výlet do České Kamenice
 • společná výzdoba školy MŠ i ZŠ
 • využívání školní zahrady – hry, vyučování
 • rodičovská schůzka pro ZŠ (informace o organizačních záležitostech školního roku)
 • rodičovská schůzka pro MŠ (organizační záležitosti)
 • zahájení činnosti jednotlivých kroužků (Aj, keramika, pohybové hry, kreativní tvoření)
 • divadelní představení ve škole
 • výchovný koncert pro žáky ZŠ
 • turnaj málotřídních škol ve vybíjené v Zahrádkách
 • projektový den EKOHRÁTKY v České Kamenici
 • zahájení projektu ve ŠD - CESTA DO VESMÍRU

Říjen

téma: OHROŽENÉ DRUHY ZVÍŘAT

 • významné dny: DEN ZVÍŘAT - výchovně vzdělávací program "Ptačí stezkou" v ZOO Děčín
 • poznáváme okolí MŠ - turistický výlet po Meixnerově stezce
 • Ekohrátky - projekt pro žáky málotřídních škol (2.10.)
 • sběr kaštanů a žaludů
 • Podzimní prázdniny

Listopad

téma: PODZIM

 • vědomostní soutěž pro žáky 4. a 5. ročníku "Volfartický Vlastík"
 • víkendový projekt "HALÓ DÝNĚ" (1.11. a 2.11)
 • rodinný turnaj PEXESOMÁNIE
 • I. čtvrtletní klasifikační rada
 • Slavnost Slabikáře
 • rodičovská schůzka - ZŠ (informace o prospěchu žáků)
 • pěvecká soutěž SKLENĚNÝ SLAVÍČEK (8.11.)
 • Den laskavosti v ZŠ a MŠ Prysk (13.11.)
 • pravidelné návštěvy divadelních představení dle nabídky
 • účast v projektu lesní pedagogiky - eko program pro ZŠ a MŠ
 • zahájení kurzu bruslení
 • Vánoční jarmark (29.11.)
 • Výroba předmětů a dárků
 • Adventní spirála – na školní zahradě – zapojení rodičů

Prosinec

téma: MEZILIDSKÉ VZTAHY

 • kurz bruslení
 • Adventní čas v MŠ
 • vystoupení pro Klub důchodců v Prysku (ZŠ i MŠ společně)
 • vánoční výzdoba školy
 • Mikuláš ve škole
 • projekt "Advent ve škole" – chystáme se na Vánoce
 • Vánoční dílny
 • Vánoční posezení pro zaměstnance školy
 • Vánoční třídní besídky
 • Vánoční koncert v kostele

Leden

téma: Mezilidské vztahy - MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

 • projekt "Babiččina světnička" ve spolupráci s kluben důchodců v Prysku
 • dle sněhových podmínek - bobování, sáňkování, stavba Iglů - MŠ
 • výprava ke krmelci - MŠ
 • II. čtvrtletní klasifikační rada

Únor

téma: SETKÁNÍ S POEZIÍ

 • Lyžařský kurz (dle přírodních podmínek)
 • kurz PLAVÁNÍ
 • MASOPUST - maškarní karneval v MŠ a ŠD
 • školní kolo v recitační soutěži
 • setkání s poezií - přehlídka recitátorů málotřídních škol
 • čtenářská dílna - oblíbená báseň, oblíbená kniha - návštěva obecní knihovny v Prysku

Březen

téma: PŘÍRODA

 • významné dny: DEN VODY - exkurze do čističky odpadních vod v České Kamenici
 • jarní prázdniny
 • jarní výzdoba školy
 • vítání jara – řemesla a tradice
 • výroba Morany - konec zimy
 • Velikonoční dílny
 • kurz PLAVÁNÍ
 • MŠ – návštěva farmy

Duben

téma: DEN ZEMĚ

 • projekt zaněřený na ekologické aktiityk oslavě Dne Země
 • projekt "Cesta za pokladem" (ZŠ)
 • projekt "Putování za skřítkem Středňáčkem" (MŠ)
 • úklid odpadků v lese a v oklí školy
 • pálení čarodějnic - projektový den ZŠ a MŠ
 • výlet k rybníku - MŠ
 • zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
 • kurz PLAVÁNÍ

Květen

téma: VŮNĚ JARA

 • významné dny: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK (MŠ) - čištění studánek v okolí
 • oslava dne matek - "Zahradní slavnost"
 • školní atletický trojboj
 • vystoupení v Klubu důchodců (ZŠ a MŠ společně)
 • Sloupský Tyjátr – přehlídka dramatických a tanečních vystoupení málotřídních škol ve Sloupu v Čechách
 • florbalový turnaj v Horní Libchavě
 • zápis dětí do MŠ
 • návštěva planetária v Liberci - MŠ

Červen

téma: PRÁZDNINY

 • Den dětí
 • Školní výlet - ZŠ, MŠ
 • sportovní klání málotřídních škol v Novém Oldřichově
 • fotbalový turnaj v ZŠ a MŠ Polevsko
 • rozloučení s předškoláky
 • MŠ – Den otců
 • MŠ - rozloučení s předškoláky
 • rozloučení s žáky ZŠ odcházejících do 6. ročníku
 • miniolympiáda pro MŠ

Děti a žáci se zúčastní výtvarných a jiných soutěží dle nabídky organizátorů akcí.

Celoročně bude probíhat projekt RECYKLOVÁNÍ – sběr papíru.

Roční plán bude průběžně doplňován v týdenních a měsíčních plánech, podle aktuální situace. Program bude uzpůsoben i tématům jednotlivých měsíčních projektů.

 

Vypracovala:

Mgr. Jana Vostřelová ředitelka školy