Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola Prysk

je tvořena jedním oddělením se smíšenými věkovými skupinami dětí a to ve věku od dvou do šesti let. Výchovně vzdělávací proces je stanoven Rámcově vzdělávacím programem PV. Výchova a vzdělávání má především charakter hry, zábavy a objevování vlastním prožitkem.

Vzdělávání probíhá na základě měsíčních projektů, které vycházejí ze života dětí, ročních cyklů přírody a tradic.


Zaměstnanci Mateřské školy Prysk

  • Mgr. Jana Vostřelová - učitelka
  • Pavlína Kopecká - učitelka
  • Jaroslav Střelka - učitel (vedoucí kroužků Aj), vychovatel ŠD


Provozní zaměstnanci

  • Andrea Nechybová - kuchařka, administrativní pracovník
  • Renáta Fiedlerová - školnice