Olympiáda pod pěti kruhy

Začátek:

Soutěž vyhlášená MAS LAG Podralsko - školní kolo.

Žáci budou soutěžit v těchto tématech : Český jazyk, Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Matematika