Organizace prvního týdne školy v 1. ročníku

Prvňáčci

Pondělí 3.9.2018

8:15 - 9:00 - slavnostní přivítání na OÚ Prysk, poté odchod do školy do kmenových tříd

v 9:00 - odchod domů v doporovodu rodičů nebo do družiny (provoz družiny je do 15:30 hod.)

Úterý 4.9.2018

8:15 - 10:00 - třídnické hodiny

10:00 - 11:00 - družina

11:00 - divadlo Koloběžka v budově ZŠ

Středa 5.9.2018

8:15 - 11:05 - vyučování dle rozvrhu

Čtvrtek 6.9.2018

8:15 - 12:00 - vyučování dle rozvrhu

Pátek 7.9.2018

8:15 - 12:00 - vyučování dle rozvrhu