Plán práce

Školní rok 2015/2016

Září

téma: Zdobíme si školu

 • slavnostní zahájení školního roku za účasti hostů (starosta obce, rodiče, …)
 • společná výzdoba školy MŠ i ZŠ
 • využívání školní zahrady – hry, vyučování
 • rodičovská schůzka pro ZŠ (informace o organizačních záležitostech školního roku)
 • rodičovská schůzka pro MŠ (organizační záležitosti)
 • zahájení činnosti kroužku Volnočasových aktivit
 • zahájení činnosti jednotlivých kroužků (flétny, Aj, ... dle nabídky)
 • zasedání Rady školy – schválení Výroční zprávy
 • zahájení návštěv knihovny v rámci ŠD
 • výchovný koncert pro žíky ZŠ
 • tradice MŠ - Svatý Michal
 • netradiční muzicírování - hudební pořad (koncovky, fujary)
 • zahájení sběru papíru

Říjen

téma: Místo kde žiju (obec Prysk)

 • významné dny: DEN ZVÍŘAT - Poznej svého mazlíčka, DEN STROMŮ - ZŠ - Lesní broučkování, MŠ - Lesní muzicírování
 • divadelní představení
 • poznáváme okolí MŠ
 • tradice v MŠ – Svatý Václav
 • draci v MŠ – dobro a zlo
 • drakiáda ve školní družině
 • sběr kaštanů a žaludů
 • návštěva Planetária Praha
 • Podzimní prázdniny

Listopad

 • významné dny: DEN BEZ CIGARET - pokračování v projektu NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT
 • víkendový projekt "HALÓ DÝNĚ"
 • rodinný turnaj v PEXESU
 • I. čtvrtletní klasifikační rada
 • Slavnost Slabikáře
 • rodičovská schůzka - ZŠ (informace o prospěchu žáků)
 • DVPP semináře, školení dle nabídky
 • pravidelné návštěvy divadelních představení dle nabídky
 • tradice v MŠ – Svatý Martin
 • MŠ – putování s pohádkovým klubíčkem
 • Vánoční jarmark IV. ročník
 • Výroba předmětů a dárků
 • Adventní spirála – na školní zahradě – zapojení rodičů

Prosinec

téma: Mezilidské vztahy

 • Advent ve školní družině – tradice, pečení cukroví
 • vystoupení pro Klub důchodců v Prysku
 • vánoční výzdoba školy
 • Mikuláš ve škole
 • projekt "Advent ve škole" – chystáme se na Vánoce
 • Vánoční dílny
 • výprava ke krmelci
 • Vánoční posezení s rodiči, tentokrát ve škole
 • Vánoční posezení pro zaměstnance školy
 • Vánoční koncert v kostele

Leden

téma: Mezilidské vztahy

 • projekt "Národy celého světa MŠ""
 • tradice v MŠ – Tři králové
 • multikulturní výchova v MŠ – Arabské státy
 • ŠD – zimní sportovní odpoledne
 • stavění soch ze sněhu - soutěž
 • rodičovská schůzka (informace o prospěchu žáků)
 • II. čtvrtletní klasifikační rada
 • Den otevřených dveří
 • malí umělci v MŠ – tvoříme sochy ze sněhu
 • Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

Únor

téma: Moje obec, můj domov

 • jarní prázdniny
 • Lyžařský kurz (dle přírodních podmínek)
 • mapování významných míst, přírodních zvláštností
 • tradice v MŠ - Hromnice
 • MASOPUST - maškarní karneval v MŠ a ŠD
 • týden barev a veselí
 • zimní sportovní odpoledne
 • školní kolo v recitační soutěži
 • multikulturní výchova v MŠ

Březen

téma: Příroda

 • významné dny: DEN VODY
 • ZŠ - měsíc knihy
 • projekt "Babiččina světnička"
 • projekt "Dědečkova dílnička"
 • ZŠ - exkurze na čističku odpadních vod v České Kamenici
 • jarní výzdoba školy
 • vítání jara – řemesla a tradice, pouštění oveček na pastvu
 • Velikonoční dílny
 • recitační soutěž – oblastní kolo málotřídních škol
 • Den učitelů – oslava spolu s dětmi
 • plavání
 • testování žáků 3. ročníku – STONOŽKA (Scio)
 • tradice v MŠ – vynášení Moreny (symbolu zimy)
 • ŠD – soutěž v malování kraslic
 • jaro na statku – návštěva místní farmy

Duben

 • významné dny: DEN PTACTVA
 • Den Země (EKO TÝDEN)
 • "RECYVĚCI" - tvoření z recyklovaných materiálů
 • exkurze - elektrárna, vodárna
 • projekt "Putování za skřítkem Středňáčkem" - společný projekt se ZŠ a MŠ Prácheň
 • úklid odpadků v lese
 • besedy s eko tématikou – dle nabídek
 • tradice v MŠ – Filipojakubská noc
 • soutěž

Květen

 • významné dny: OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK (MŠ) - čištění studánek v okolí
 • oslava dne matek - "Zahradní slavnost"
 • vystoupení v Klubu důchodců
 • ekologické aktivity
 • Sloupský tyjátr – účast v soutěži málotřídních škol
 • adaptační pobyt pro současné i budoucí žáky školy
 • celostátní testování žáků 5. ročníků
 • zápis dětí do MŠ

Červen

téma: Prázdniny

 • Den dětí
 • tradice v MŠ – Svatojánské slavnosti
 • Školní výlet
 • MŠ – Miniolympiáda mateřských škol z blízkého okolí – III. ročník
 • školní atletický trojboj
 • sportovní klání málotřídních škol v Novém Oldřichově
 • fotbalový turnaj v ZŠ a MŠ Polevsko
 • letní hrátky na Pryském potoce
 • rozloučení s předškoláky
 • MŠ – Den otců
 • florbalový turnaj v Horní Libchavě
 • MŠ - rozloučení s předškoláky
 • rozloučení s žáky ZŠ odcházejících do 6. ročníku

Děti a žáci se zúčastní výtvarných a jiných soutěží dle nabídky organizátorů akcí. Celoročně bude probíhat projekt RECYKLOVÁNÍ – sběr papíru a pet lahví. Roční plán bude průběžně doplňován v týdenních a měsíčních plánech, podle aktuální situace. Program bude uzpůsoben i tématům jednotlivých měsíčních projektů. Vypracovala: Mgr. Jana Vostřelová ředitelka školy