Podávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

se uskuteční dne 3.5.2019

 

dopoledne od 09:00 hod. do 10:30 hod. (spojeno s ukázkou práce v MŠ) nebo

odpoledne od 13:00 hod. do 15:00 hod. (u ředitelky školy)

 

Zapsány budou:

  • děti, které budou splňovat kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou školy zveřejněná na www.skolaprysk.cz a ve vývěsce OÚ v Prysku.

 

K zápisu je nutné přinést:

  • občanský průkaz zákonného zástupce

  • rodný list dítěte

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte včetně jejích příloh (potvrzení lékaře apod.) - formulář žádosti je možné získat v ZŠ a MŠ Prysk, nebo si ji stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení

 

Nabízíme:

  • kvalitní předškolní výchovu pod vedením zkušených učitelek

  • projektové vyučování dle požadavků ŠVP PV

  • vzdělávací program zaměřený posilování sebevědomí dětí, na ekologickou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu

  • výuku jazyků pro předškolní děti (AJ)

  • plavání, bruslení (v předškolním období)

  • poradenství logopedického asistenta

 

Bližší informace získáte na telefonu 487 767 525, mobil 724 240 080, nebo na webových stránkách školy www.skolaprysk.cz.