Rozvoj vzdělávání v Prysku

Rozvoj vzdělávávní v Prysku

Naše škola je realizátorem projektu Rozvoj vzdělávání v Prysku - Šablony pro ZŠ a MŠ Prysk, reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003775.

Štítky