Šachový turnaj

Šachový turnaj
Začátek:

Šachový turnaj pořádá ZŠ Arnultovice, žáci se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů.

Bližší informace získáte u ředitelky školy.