Sloupský Tyjátr

Představení našich žáků mělo velký úspěch. Žáci překonali nezvyklou zimu, trému a hráli nám všem pro radost.

Poděkování patří zejména panu učiteli Jaroslavu Střelkovi - scenáristovi i režisérovi v jedné osobě, paní učitelce Helče Vorbové, která s ním všechna úskalí nácviku sdílela a také všem účinkujícím žákům, kteří byli a jsou velmi šikovní.