Základní škola

Základní škola

Základní škola Prysk

je škola málotřídní. V současné době se v ní vyučují žáci od 1. do 5. postupného ročníku. Vzdělávací proces probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola a nově podle ŠVP ZV s názvem "S Péťou a Madlenkou chráníme přírodu". Tento program je zaměřen na ekologii a zdravý životní styl.


Zaměstnanci Základní školy Prysk

  • Mgr. Jana Vostřelová - ředitelka školy
  • Mgr. Eva Vavřinová - třídní učitelka I. třídy (2, 4. a 5. ročník),
  • Jaroslav Střelka - vychovatel ŠD, učitel Aj
  • Helena Vorbová - třídní učitelka II. třídy (1. a 3. ročník)
  • Šárka Hrochová - asistent pedagoga


Provozní zaměstnanci

  • Andrea Nechybová - kuchařka, administrativní pracovník
  • Renáta Fiedlerová - školnice