Zápis do MŠ Prysk

Začátek:
Konec:

Zapsány budou děti, které budou splňovat kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou školy, zveřejněná na www.skolaprysk.cz a ve vývěsce OÚ Prysk.

Více informací k zápisu do MŠ Prysk ...