Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

 

ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. ročníku v Základní škole Prysk

 

proběhne dne 4. dubna 2019 od 15:00 hod.

 

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31.8. 2013 a odklady školní docházky.

 

VEZMĚTE S SEBOU RODNÝ LIST DÍTĚTE, OBČANSKÝ  PRŮKAZ

 

 

Naše škola nabízí:

  • ZAMĚŘENÍ NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A EKOLOGII - kurzy plavání, lyžování, bruslení od 1. ročníku až do 5. ročníku, enviromentální výchovu jako samostatný předmět, k výuce využíváme přírodní prostředí v okolí školy
  • ZÁJMOVÉ KROUŽKY - keramický, sportovní a kroužek Aj od 1.ročníku
  • ZAPOJENÍ DO MNOHA PROJEKTŮ - Recyklohraní, Den laskavosti, Ovoce do škol ...
  • SPOLUPRÁCE S OBCÍ A RODIČI - řada akcí pro děti a rodiče - Pexesománie, Zahradní slavnost
  • KULTURNÍ AKCE - divadelní představení, koncerty, přednášky
  • ŠKOLNÍ DRUŽINU - ranní i odpolední s využitím velké školní zahrady a blízkého sadu a lesa

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2. dubna 2019

po celou dobu vyučování, také individuálně, dle možností zájemců.

kontakt: 487 767 525 / mobil 724 240 080 / email: skola@prysk.cz