3. školní společenský ples

školní ples
Začátek:

V rámci vyučování proběhne 1. – 3. vyučovací hodinu školní ples.
Předávání vysvědčení 4. vyučovací hodinu.