Hygienická opatření od 1. 9. 2020

Hygienická opatření

DO BUDOVY ŠKOLY SMÍ VSTUPOVAT POUZE ŽÁCI, PRO RODIČE JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN.

Výjimka platí pouze 1. září 2020 – první školní den, kdy rodiče mohou žáky doprovodit do tříd, a poté si je vyzvednout.

Ze školní družiny budou děti odcházet do šaten samy po telefonické domluvě rodičů s panem vychovatelem (tel.č. 734 217 047). Rodiče na ně čekají před školou.

 

Netýká se rodičů dětí z MŠ.