ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU V ZŠ A MŠ PRYSK PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Na základě opatření MŠMT ze dne 18. 3. 2020, uvedeného v příloze, ředitelka školy žádá zákonné zástupce dětí, jichž se týká zápis do 1. ročníku, aby si vytiskli formuláře k zápisu či podání odkladu a zaslali do školy:

  • elektronicky do datové schránky: 69pmguz

  • elektronicky emailem: skola@prysk.cz s elektronickým podpisem (případně podepsaná a nascanovaná žádost)

  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Prysk, Dolní Prysk 56, 471 15 Prysk

 

v termínu od 6. 4. 2020 do 24. 4. 2020.

Formuláře k zápisu:

  1. Přihláška k základnímu vzdělávání

  2. Souhlas zákonných zástupců

 

Formulář pro odklad školní docházky:

 

  1. Žádost o odklad školní docházky