Informace pro rodiče dětí z MŠ - obnovení provozu

MŠ Prysk

Ředitelka ZŠ a MŠ Prysk po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že bude od 4. 5. 2020 znovu uvedena do provozu mateřská škola v době od 6:30 do 16:00 hodin.

Prosíme rodiče, aby dodržovali bezpečnostní opatření nařízená státem. Dodržujte bezpečnostní rozestupy 1,5 – 2m při pohybu po budově školy a v jejím areálu.

Používejte dezinfekci, která bude k dispozici u hlavního vchodu do budovy školy.

Povinnost mít roušku platí i pro děti v MŠ.

 

Aktualizace informací ke dni 2. 5. 2020:

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Přikládáme podrobné informace o Ochraně zdraví v období znovuotevření MŠ Prysk a Čestné prohlášení zákonného zástupce pro rodiče dětí, kteří od 4. 5. 2020 chtějí umístit své dítě do MŠ Prysk.

Tyto dokumenty jsou nezbytnou podmínkou obnovení provozu a umožnění vstupu dítěti do MŠ Prysk.