Informace pro rodiče žáků MŠ - mimořádná opatření od 14. 10. 2020

MŠ v době mimořádných opratření platných od 14. 10. 2020 bude fungovat v nezměněném provozu.