Informace pro rodiče žáků ZŠ - obnovení provozu

Obnova provozu ZŠ

V souladu s usnesením vlády č. 491 z 30. 4. 2020 je od 25. 5. 2020 možná osobní přítomnost žáků I. stupně ZŠ ve školských zařízeních.

 

V ZŠ a MŠ Prysk bude organizace vzdělávání probíhat takto:

 1. Od 4. 5. 2020 je znovu otevřena mateřská škola.

 2. Vyučování v ZŠ bude probíhat ve skupinách maximálně do 15 žáků. V našem případě je možný provoz v každé třídě samostatně tj. I. tř. (4., 5. roč.); II. tř. (1., 3. roč.); III. tř. (2. roč.).

 3. Vzdělávání žáků v I. a II. tř. budou zajišťovat třídní učitelé + Aj pan učitel Střelka, ve III. tř. Čj a M ŘŠ, ostatní předměty AP.

 4. Délka vyučování – II. a III. tř. od 8.15 h – 12.00 h; I. tř. 8.15 h – 13.00 h.

 5. Vyučování bude probíhat dle upraveného rozvrhu.

 6. Školní družina

  Z organizačních a personálních důvodů nelze zajistit ranní družinu. Odpolední družina bude zajištěna ve dvou oddělených skupinách a to v čase od 12.00 h – 15.30 h.

  - 1. skupina – II. tř. pod vedením pana vychovatele Střelky

  - 2. skupina – III. tř. pod vedením paní asistentky Hrochové

  Pro žáky I. tř. nelze organizačně ani personálně ŠD zajistit.

 7. Školní jídelna

Obědy budou zajištěny pro všechny přihlášené žáky (I., II., III. třídy). Stravování bude probíhat v oddělených skupinách dle požadovaných hygienických doporučení.

 

Přihlášení žáků k docházce od 25. 5. 2020 je třeba nahlásit do 18. 5. 2020 třídnímu učiteli. Žáci musí první den nástupu do školy doložit vyplněné a potvrzené čestné prohlášení. V období od 25. 5. 2020 je třeba dodržovat hygienická opatření doporučená MŠMT a MZČR. Tato doporučení budou součástí informací pro rodiče.

 

Prosíme rodiče, kteří se rozhodnou své děti do školy neposlat, aby i tuto skutečnost třídním učitelům nahlásili.

 

Mgr. Jana Vostřelová

ředitelka školy