Organizace školní docházky od 25.5.2020

škola

1) VSTUP DO ŠKOLY - do budovy školy smí vstupovat pouze žáci, rodičům žáků ZŠ je vstup do budovy zakázán

2) ROZDĚLENÍ DO TŘÍD - v učebně v přízemí budou žáci 4. a 5. ročníku - p. uč. Mgr. Eva Vavřinová

V učebně v 1. patře (třída u ředitelny) budou žáci 1., 2. a 3. ročníku - p. uč. Helena Vorbová

3) SHROMÁŽDĚNÍ ŽÁKŮ A ODCHOD DO TŘÍD - žáci 1., 2. a 3. ročníku se shromáždí před školou v 8,00 hodin a odchází v doprovodu p. učitelky nebo p. asistentky do šaten - zde se přezují, vydezinfikují si ruce a odchází do své třídy

žáci 4. a 5. ročníku se shromáždí před školou v 8,10 hodin a odchází v doprovodu p. učitelky do vnitřní chodby školy, kde se pouze přezují a vydezinfikují si ruce. Ostatní věci si svléknou nebo převléknou ve své třídě (nejdou do šatny k družině).

4) ROUŠKY - každý žák musí mít na den 2 roušky a sáček, do kterého použitou roušku odloží, před budovou školy (ráno) i ve společných prostorách školy (chodba, šatna, WC) musí mít žáci nasazenou roušku, nošení roušek ve třídě je na rozhodnutí tř. učitele.

5) POHYB PO BUDOVĚ ŠKOLY - všichni žáci se zdržují pouze ve svých třídách, žáci 4. a 5. ročníku používají výhradně WC v přízemí, žáci 1., 2. a 3. ročníku používají WC v prvním patře - toalety u ředitelny, po použití WC si umyjí a poté vydezinfikují ruce, používají se pouze jednorázové papírové utěrky na ruce.

6) VELKÁ PŘESTÁVKA - velká přestávka bude rozdělena po třídách - 1., 2. a 3. ročník bude mít velkou přestávku od 10,00 do 10,20 hodin, 4. a 5. ročník bude mít velkou přestávku až po třetí hodině od 10,55 do 11,15 hodin

7) OBĚD - na oběd odchází 1., 2. a 3. ročník po skončení 4. vyučovací hodiny ve 12,00 hodin, žáci 4. a 5. ročníku jdou na oběd po skončení 5. vyuč. hodiny v 12,55 hodin (v pátek, kdy mají do 12,00 hodin čekají ve své třídě, až se uvolní a vydezinfikuje jídelna) - při odchodu na oběd musí mít žáci nasazenu roušku a s sebou sáček na její odložení v jídelně

8) DRUŽINA - družina bude mít pouze 1 skupinu - žáky 1., 2. a 3. ročníku - p. vychovatel Střelka, provoz družiny odpoledne je do 15,30 hodin, při vyzvednutí dítěte z družiny musí rodič telefonicky kontaktovat pana vychovatele (služ. číslo do družiny), a ten dítě pošle do šatny - rodič nesmí jít pro dítě osobně.

KAŽDÝ ŽÁK MUSÍ V PONDĚLÍ 25. 5. ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU

Bez ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ nebude do školy vpuštěn!!!!!!