Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020

  • Od tohoto data je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy.
  • Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.
  • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách.
  • Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, včetně školní družiny.
  • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v důvodných případech. 
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
  • Během dne bude žákům umožněn pobyt na čerstvém vzduchu (velká přestávka) podle možností výuky (místo TV, HV, PČ atp.).