Provozní poplatek za družinu

Na základě nouzového stavu nařízeném vládou ČR o uzavření základních škol jsem rozhodla o prominutí úplaty za školní družinu za měsíc listopad 2020.

 

V Prysku dne 25. listopadu 2020

 

Mgr. Jana Vostřelová

Ředitelka školy