Rozvrh pro první týden školního roku 2021/2022

škola

Středa 1. 9. 2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 bude přizpůsobeno podmínkám MŠMT a proběhne v kmenových třídách.

V tento den budou moci do budovy vstoupit pouze rodinní příslušníci žáků prvního ročníku, kteří budou mít nasazen respirátor.

Žáci musí mít ve společných prostorách nasazenu zdravotní roušku, ve třídách se mohou pohybovat bez ní.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou testováni hned po vstupu do tříd.

Vyučování: 

8:15 - 9:30 hodin, poté odchod domů či do ŠD.

 

Čtvrtek 2. 9. 2021

Testování žáků 1. a 2. ročníku hned po vstupu do tříd.

Třídnické hodiny.

Vyučování:

1. a 2. ročník do 11:00 hodin, poté odchod do ŠD.

3. - 5. ročník od 8:15 do 12:00 hodin.

 

Pátek 3. 9. 2021

Vyučování: dle rozvrhu (viz příloha)