Školní družina - LETNÍ PRÁZDNINY

školní družina

Vážení rodiče,

v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji přerušení provozu školní družiny a stravování pro žáky školy v době hlavních prázdnin od 1.7. - 31.8.2020.

 

Mgr. Jana Vostřelová

ředitelka školy