Uzavření ZŠ od středy 14. 10. 2020 - mimořádná opatření

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o uzavření škol jsme přijali tato opatření:

  1. Učitelé připraví žákům obsah učiva pro domácí výuku na 14.10.2020
  2. Od 15.10.2020 bude probíhat výuka distančně prostřednictvím MS Teams

  3. Veškerá komunikace s pedagogickými pracovníky bude probíhat prostřednictvím e-mailu

  4. Prázdninový provoz bude v termínu od 26.10. do 30.10. – nebude probíhat on-line výuka

  5. Družina bude po celou dobu distanční výuky uzavřena

  6. Obědy budou automaticky odhlášeny

 

KONTAKTNÍ ADRESY:

Helena Vorbová - helena.oaza@seznam.cz

Mgr. Eva Vavřinová - mysulk@seznam.cz

Jaroslav Střelka - jaroslavstrelka@seznam.cz

Bc. Kateřina Jenčová - katerina.jencova.ap@seznam.cz