Zahájení školního roku 2021/2022

škola

Školní rok nezahájíme na sále OÚ, jako tradičně, ale ve škole v učebnách jednotlivých ročníků.

Žáci 3. - 5. ročníku budou při příchodu testováni.

Prvňáčci budou přivítáni ve škole ve své třídě. Slavnostního zahájení se zúčastní pan starosta a rodiče a doprovod nových prvňáčků. Do budovy školy budou moci vstoupit pouze rodinní příslušníci žáků prvního ročníku, kteří budou mít nasazen respirátor. Ostatním rodičům a dospělákům se omlouváme a prosíme je, aby do budovy školy nevstupovali.

Žáci 1. a 2. ročníku budou testováni až 2. 9. 2021. Pokud ale některý ze žáků 2. ročníku dorazí 1. 9. 2021 ráno do školní družiny, bude otestován ten den jako ostatní žáci.

Žáci musí mít ve společných prostorách nasazenu zdravotní roušku, ve třídách se mohou pohybovat bez ní.