Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

 

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit v uvedeném termínu následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

  • osobním podáním ve škole.

 

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu.

Každá žádost bude opatřena registračním číslem, pod kterým bude vedena.