Zápis do MŠ - školní rok 2020/2021

Zápis do MŠ

Na základě opatření MŠMT ze dne 3. 4. 2020 ředitelka školy žádá zákonné zástupce dětí, kteří mají zájem o zápis do mateřské školy, aby si vytiskli formuláře k zápisu a zaslali do školy:

  • elektronicky do datové schránky: 69pmguz

  • elektronicky emailem: skola@prysk.cz s elektronickým podpisem (případně podepsaná a nascanovaná žádost)

  • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Prysk, Dolní Prysk 56, 471 15 Prysk

 

v termínu od 4. 5. 2020 do 14. 5. 2020.

Formuláře k zápisu:

  1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  2. Souhlas zákonných zástupců