Předávání vysvědčení

Předávání vysvědčení
Začátek:

Předávání vysvědčení ve všech třídách 4. vyučovací hodinu, pátá hodina odpadá.