atletika

Pořádá ZŠ a MŠ Nový Oldřichov pro málotřídní školy okresu Česká Lípa.