KERAMIKA

Kroužek keramiky je určen předškolním dětem a žákům 1. – 3. ročníku (žáci 4. a 5. ročníku mají keramiku jako součást výtvarné výchovy v rámci vyučování). Probíhá jednou za 14 dní. A co všechno se na keramice děje? Na začátku je hlína …… a z ní díky šikovným rukám vznikají sošky, misky, figurky … prostě vše, co dokáže dětská fantazie vytvořit.

Vyučuje:

ANGLICKÝ JAZYK PRO MŠ A ZŠ

Hlavním záměrem kroužku je seznámení dětí s cizím jazykem. Jde o prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. Rozhodující nemusí být objem toho, co se dítě naučí. Daleko důležitější se jeví to, aby dítě získalo motivaci a přirozený zájem o výuku angličtiny v pozdějším věku a pociťovalo toto jako přirozenou, potřebnou a užitečnou záležitost. Vhodnou formou "výuky" v mateřské škole se zdá být takový způsob, kdy setkávání dětí s angličtinou probíhá výhradně formou hry a kdy jsou využívány metody, které odpovídají přirozené mentalitě předškolních dětí. Školní děti navazují na předchozí znalost anglických slov a vět. Dá se zde využít jejich možnost přečíst si psaný výraz. Pro dítě je při učení se čemukoli důležitý prožitek, činnost, aktivní zábava. Hra, činnost a aktivní zábava se zdají být klíčovou podmínkou pro dosažení pozitivních výsledků výuky. Děti provází výukou opičák MONKEY, který vítá děti k posezení na polštářích v kroužku. Děti si povídají, jak se cítí pomocí smajlíků a poté si opakují slovíčka z minulé hodiny. Učí se písničky a rádi si upevňují nové pojmy pohybovými hrami. Dostávají pracovní listy pro domácí přípravu, za kterou jsou odměňováni obrázkovými samolepkami. Učivo:

 1. základní
  • pozdravy a poděkování
  • představení - píseň
  • popis, jak se právě cítím
  • nálady a vlastnosti
  • počítání do šesti
  • části hlavy - píseň
  • barvy - píseň
  • ovoce a zelenina
  • zvířátka - píseň
  • jídlo
  • předměty ve třídě
 2. rozšiřující
  • slovesa, pokyny k činnosti
  • školní potřeby
  • Kdo je to?
  • Jak se máš?
  • To je moje...
  • oblečení – Mám na sobě...
  • části těla
  • předměty z jídelny
  • hračky- Mám rád...
  • zařízení místnosti

Kroužek probíhá 1x týdně ve dvou skupinách: 1. skupina: děti z MŠ 2. skupina: žáci 1. a 2. ročníku

Vyučuje: Jaroslav Střelka

POHYBOVÉ HRY

Tělesná výchova hravou formou.

Seznámení s netradičními sporty.

Pravidelný pohyb.

Pohyb v přírodě.

Seznámení s pravidly nejen míčových her.

Vyučuje: