Školní rok 2023/2024

Září

téma: LÍBÍ SE NÁM VE ŠKOLE

MŠ a ZŠ

 • Společná výzdoba školy
 • Třídní schůzka - informace o organizačních záležitostech školního roku pro rodiče
 • Zahájení sběru papíru (od září do dubna)

 • Poznáváme nové kamarády - jejich jména a značky
 • Seznamujeme se s prostředím třídy a okolím MŠ (zahrada)
 • Vytváříme si základní pravidla společného soužití, základní návyky slušného chování

 • Přivítání prvního ročníku na OÚ (starosta obce, rodiče)
 • Využívání školní zahrady – hry, vyučování
 • Projektový den - svatý Václav, Den české státnosti

Říjen

téma: BAREVNÝ PODZIM

MŠ a ZŠ

 • Sběr kaštanů a žaludů
 • 4. 10. DEN ZVÍŘAT – projektový den ve škole

 • Poznáváme ovoce a zeleninu
 • Pečeme jablečný závin
 • Poznáváme stromy, třídíme plody a listy
 • Poznáváme živou a neživou přírodu
 • Rozšiřujeme poznatky o životě zvířat

 • Zahájení činností jednotlivých kroužků:
  kroužek angličtiny
  keramický kroužek
  divadelní kroužek
 • ZOO Děčín - exkurze se vzdělávacím programem, sbírka na adopci Hrdličky
 • Logická olympiáda
 • Den stromů – projekt EVVO

Listopad

téma: U NÁS DOMA

MŠ a ZŠ

 • Z babiččiny kuchyně – pečení cukroví
 • Rodinný turnaj - PEXESOMÁNIE
 • Den laskavosti – program pro Klub seniorů (mezigenerační setkání)
 • HALÓ DÝNĚ - projektový den ve spolupráci s obcí Prysk
 • Příprava výrobků k prodeji na Vánoční jarmark

 • Manipulace a experimenty s různými přírodními materiály a surovinami
 • Pouštění draků

 • I. čtvrtletní klasifikační rada
 • Rodičovská schůzka (informace o prospěchu žáků)

Prosinec

téma: VÁNOČNÍ TĚŠENÍ

MŠ a ZŠ

 • Nadílka pro zvířátka – krmelec
 • Vánoční výzdoba školy
 • Mikuláš
 • Projekt "Advent ve škole" – chystáme se na Vánoce
 • Vánoční dílny – tvoření z přírodních materiálů
 • Vánoční posezení pro zaměstnance školy
 • Vystoupení pro klub důchodců v Prysku
 • Vánoční třídní besídky
 • Vánoční jarmark - ve spolupráci s obcí Prysk
 • Vánoční koncert v kostele

Leden

téma: CO VAŘÍ PANÍ ZIMA

MŠ a ZŠ

 • Seznamujeme se se zimními sporty

 • Výprava ke krmelci
 • Dle sněhových podmínek – bobování, sáňkování, stavba Iglú
 • Tříkrálová koleda v prostorách školy
 • Poznávání přírodního okolí v zimě, sledování rozmanitosti a změn v přírodě

 • II. čtvrtletní klasifikační rada
 • Projekt: "Babiččina světnička" ve spolupráci s klubem seniorů Prysk
 • Tři králové – účast na tříkrálové sbírce

Únor

téma: JÁ A MOJI KAMARÁDI

MŠ a ZŠ

 • Plavání
 • Školní kolo v recitační soutěži
 • Setkání s poezií – přehlídka recitátorů málotřídních škol

 • Seznámení se zvyky a obyčeji spojenými s povánočním obdobím - Masopust, rej v maskách
 • Časová posloupnost
 • Poznáváme naše tělo, některé vnitřní orgány, zdravý životní styl

 • Beseda na téma Zdraví

Březen

téma: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

MŠ a ZŠ

 • Jarní výzdoba školy
 • Vítání jara – řemesla a tradice
 • Kurz PLAVÁNÍ
 • Den lesů, vítání jara, vynášení Morany

 • Návštěva farmy
 • Návštěva knihovny

 • Významné dny – Den vody – projektový den - exkurze do čističky odpadních vod v České Kamenici
 • Návštěva knihovny, beseda s autorem, autorské čtení
 • Matematický klokan

Duben

téma: HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

MŠ a ZŠ

 • DEN ZEMĚ - projekt 
 • Pálení čarodějnic 
 • Kurz PLAVÁNÍ

 • Seznamujeme se s velikonočními tradicemi a zvyky
 • Výlet k rybníku
 • Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
 • Malá čarodějnice – čarodějnický rej

 • Velikonoční dílny
 • Besedy s ekologickou tématikou dle nabídek, sběrný dvůr
 • Ukončení sběru papíru, sběrný den
 • Úklid odpadků v lese a v okolí školy
 • Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Květen

téma: KDE JSEM DOMA

MŠ a ZŠ

 • Zahradní slavnost pro rodiče
 • Vystoupení v Klubu důchodců
 • Květinový den – zapojení se do celostátní sbírky Ligy proti rakovině

 • "Den otvírání studánek" - čištění studánek v okolí
 • Zápis dětí do MŠ
 • Seznámení s různými druhy řemesel, profesemi
 • Hrajeme si na školu

 • Školní atletický trojboj
 • Sloupský Tyjátr – přehlídka dramatických a tanečních vystoupení ve Sloupu v Čechách
 • Florbalový turnaj v Horní Libchavě

Červen

téma: JEDEME NA VÝLET

MŠ a ZŠ

 • Školní výlet ZŠ, MŠ
 • Sportovní klání málotřídních škol v Novém Oldřichově
 • Fotbalový turnaj v ZŠ a MŠ Polevsko
 • Příprava na Léto s Pryskem

 • Léto s indiány
 • Poznávání cizokrajných zvířat
 • Miniolympiáda
 • Den otců
 • Dopravní výchova
 • Rozloučení s předškoláky

 • Mezinárodní den dětí
 • Rozloučení s žáky ZŠ odcházejícími do 6. ročníku

Děti a žáci se zúčastní výtvarných a jiných soutěží dle nabídky organizátorů akcí. Roční plán bude průběžně doplňován v týdenních a měsíčních plánech, podle aktuální situace. Program bude uzpůsoben i tématům jednotlivých měsíčních projektů.

Vypracovala:

Mgr. Iva Preislerová

ředitelka školy