Školní rok 2022/2023

Září

téma: LÍBÍ SE NÁM VE ŠKOLE

MŠ a ZŠ

 • společná výzdoba školy
 • třídní schůzka - informace o organizačních záležitostech školního roku pro rodiče
 • zahájení sběru papíru (od září do dubna)

 • poznáváme nové kamarády - jejich jména a značky
 • seznamujeme se s prostředím třídy a okolím MŠ (zahrada)
 • vytváříme si základní pravidla společného soužití, základní návyky slušného chování

 • přivítání prvního ročníku na OÚ (starosta obce, rodiče)
 • využívání školní zahrady – hry, vyučování
 • zahájení činností jednotlivých kroužků:
  • AJ
  • keramika
  • pohybové hry
 • turnaj málotřídních škol ve vybíjené v Zahrádkách
 • zahájení projektu ve ŠD – Knížka – můj kámoš
 • výlet Mirakulum

Říjen

téma: BAREVNÝ PODZIM

MŠ a ZŠ

 • sběr kaštanů a žaludů
 • 4. 10. DEN ZVÍŘAT – projektový den ve škole

 • poznáváme ovoce a zeleninu
 • pečeme jablečný závin
 • poznáváme stromy, třídíme plody a listy
 • poznáváme živou a neživou přírodu
 • rozšiřujeme poznatky o životě zvířat

 • ZOO Děčín - Adoptuj si své zvíře

Listopad

téma: U NÁS DOMA

MŠ a ZŠ

 • Z babiččiny kuchyně – pečení cukroví
 • kurz bruslení
 • rodinný turnaj - PEXESOMÁNIE
 • víkendový projekt "HALÓ DÝNĚ"
 • Vánoční jarmark
 • Adventní spirála
 • výroba předmětů a dárků s vánoční tématikou
 • divadelní představení: Divadélko Koloběžka
 • 18.11.2022 ŘEDITELSKÉ VOLNO

 • manipulace a experimenty s různými přírodními materiály a surovinami
 • pouštění draků

 • I. čtvrtletní klasifikační rada
 • Slavnost Slabikáře
 • rodičovská schůzka (informace o prospěchu žáků)
 • pěvecká soutěž SKLENĚNÝ SLAVÍČEK

Prosinec

téma: VÁNOČNÍ TĚŠENÍ

MŠ a ZŠ

 • nadílka pro zvířátka – krmelec
 • vánoční výzdoba školy
 • Mikuláš
 • projekt "Advent ve škole" – chystáme se na Vánoce
 • vánoční dílny – tvoření z přírodních materiálů
 • vánoční posezení pro zaměstnance školy
 • vystoupení pro klub důchodců v Prysku
 • vánoční třídní besídky
 • divadelní představení: Divadélko Koloběžka

Leden

téma: CO VAŘÍ PANÍ ZIMA

MŠ a ZŠ

 • seznamujeme se se zimními sporty

 • výprava ke krmelci
 • dle sněhových podmínek – bobování, sáňkování, stavba Iglú
 • Tříkrálová koleda v prostorách školy
 • poznávání přírodního okolí v zimě, sledování rozmanitosti a změn v přírodě

 • II. čtvrtletní klasifikační rada
 • projekt: "Babiččina světnička" ve spolupráci s klubem seniorů Prysk
 • Tři králové – účast na tříkrálové sbírce

Únor

téma: JÁ A MOJI KAMARÁDI

MŠ a ZŠ

 • plavání
 • školní kolo v recitační soutěži
 • divadelní představení: Divadélko Koloběžka
 • Setkání s poezií – přehlídka recitátorů málotřídních škol

 • seznámení se zvyky a obyčeji spojenými s povánočním obdobím - Masopust, rej v maskách
 • časová posloupnost
 • poznáváme naše tělo, některé vnitřní orgány, zdravý životní styl

 • beseda na téma Zdraví

Březen

téma: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

MŠ a ZŠ

 • jarní výzdoba školy
 • vítání jara – řemesla a tradice
 • kurz PLAVÁNÍ
 • 21.3. Den lesů, vítání jara, vynášení Morany

 • návštěva farmy
 • návštěva knihovny

 • významné dny – Den vody – projektový den - exkurze do čističky odpadních vod v České Kamenici
 • návštěva knihovny, beseda s autorem, autorské čtení
 • Matematický klokan

Duben

téma: HRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY

MŠ a ZŠ

 • DEN ZEMĚ - projekt "Putování za skřítkem Středňáčkem"
 • pálení čarodějnic – projektový den
 • kurz PLAVÁNÍ
 • divadelní představení: Divadélko Koloběžka

 • seznamujeme se s velikonočními tradicemi a zvyky
 • výlet k rybníku
 • poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
 • Malá čarodějnice – čarodějnický rej

 • velikonoční dílny
 • besedy s ekologickou tématikou – dle nabídek, sběrný dvůr
 • ekoprogram ZOO Liberec: Dobrodružství s poznáním
 • ukončení sběru papíru, sběrný den
 • úklid odpadků v lese a v okolí školy
 • zápis dětí do 1. ročníku ZŠ

Květen

téma: KDE JSEM DOMA

MŠ a ZŠ

 • Zahradní slavnost s tematickým zaměřením "Den matek"
 • vystoupení v Klubu důchodců
 • Květinový den – zapojení se do celostátní sbírky Ligy proti rakovině

 • významný den - "Den otvírání studánek" - čištění studánek v okolí
 • zápis dětí do MŠ
 • seznámení s různými druhy řemesel, profesemi
 • hrajeme si na školu

 • školní atletický trojboj
 • Sloupský Tyjátr – přehlídka dramatických a tanečních vystoupení ve Sloupu v Čechách
 • florbalový turnaj v Horní Libchavě

Červen

téma: JEDEME NA VÝLET

MŠ a ZŠ

 • školní výlet ZŠ, MŠ
 • sportovní klání málotřídních škol v Novém Oldřichově
 • fotbalový turnaj v ZŠ a MŠ Polevsko
 • příprava na Léto s Pryskem
 • divadelní představení: Divadélko Koloběžka

 • léto s indiány
 • poznávání cizokrajných zvířat
 • miniolympiáda
 • Den otců
 • dopravní výchova
 • rozloučení s předškoláky

 • Mezinárodní den dětí
 • rozloučení s žáky ZŠ odcházejícími do 6. ročníku

Děti a žáci se zúčastní výtvarných a jiných soutěží dle nabídky organizátorů akcí.

Celoročně bude probíhat projekt školní družiny Knížka – můj kámoš.

Roční plán bude průběžně doplňován v týdenních a měsíčních plánech, podle aktuální situace.

Program bude uzpůsoben i tématům jednotlivých měsíčních projektů.

Vypracovala:

Mgr. Jana Vostřelová

ředitelka školy