Základní škola a Mateřská škola Prysk, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Zřizovatel:

Obec Prysk

Zaměření školy:

Škola je v rámci ŠVP ZV/PV zaměřena na environmentální výchovu, multikulturní výchovu a osobnostní rozvoj dítěte.

Statutární zástupce:

Mgr. Jana Vostřelová

Adresa školy:

ZŠ a MŠ Prysk

Dolní Prysk 56

471 15 Prysk

Kontaktní informace:

email: skola@prysk.cz

tel.: 487 767 525

fax: 487 874 550

mobil: 724 240 080

ID datové schránky: 69pmguz

Charakteristika školy:

Naše škola je zařízení, které slučuje Základní školu a Mateřskou školu v jeden právní subjekt.

Základní škola je škola málotřídní. V současné době se v ní vyučují žáci od 1. do 5. postupného ročníku.

Mateřská škola je tvořena jedním oddělením se smíšenými věkovými skupinami dětí ve věku 2 - 6 let.

Kapacita školy:

Školní rok
    Kapacita
Mateřská škola   28
Základní škola   40

Projekt EU - MŠMT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Doučování žáků škol