Provozní řád školní družiny

Zahájení provozu: 7:00 hodin

Ranní družina:

7:00 – 8:00 hodin

Odpolední družina:

12:00 – 16:00 hodin

kontakt:

Jaroslav Střelka - vychovatel

734 217 047

 

Ranní družina

Ranní družina se pro žáky otevírá v 7:00 hodin. V 8:00 hodin děti odchází do svých tříd na vyučování. Ranní družina probíhá v přízemní části budovy školy v oddělení družiny.

Odpolední družina

Odpolední družina bezprostředně navazuje na vyučování a končí v 16 hodin. Žáky přivádí do ŠD pedagog. Oddělení potom odchází do školní jídelny na oběd. Zde se snažíme, aby byly děti samostatné, a zároveň se snažíme jim co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit stravování. Polévku dětem rozléváme u stolu do připravených talířů. Teprve potom se zařazují k výdeji hlavního jídla. Poté mají děti připravený program se svým vychovatelem, popř. začínají kroužky. 

Odpolední program

Bezprostředně po obědě je zařazen krátký odpočinek s četbou a relaxací. Potom děti hrají hry, vyrábí nejrůznější výrobky, malují, zpívají a zúčastňují se dalších aktivit. 
Následuje pobyt na školní zahradě a v jejím nejbližším okolí. Naše školní družina má možnost využívat velkou zahradu v areálu školy. Na zahradu chodíme každý den, i v zimních měsících, pokud nám to počasí dovolí. Využíváme také nádhernou přírodu (lesy, louky, potok…) v okolí školy.
Na akce pořádané v rámci školy srdečně zveme rodiče, prarodiče... Budeme velice rádi, pokud budete s naší nabídkou aktivit ve školní družině spokojeni. Vážíme si toho, že jste nám Vaše děti na odpoledne svěřili a doufáme, že čas, který tu děti tráví, nejsou jen těžce odpočítávané minuty a hodiny. Budeme potěšeni přítomností rodičů na našich akcích a jakékoliv podněty a nápady z Vaší strany vítáme. Prostory ŠD jsou odrazem spokojenosti dětí. Rodičům, kteří nám chtějí pomáhat – například nákupem drobných dárku, odměn, občerstvení, zásobováním papírem nebo jinými materiály – touto cestou mnohokrát děkujeme.
Během celého školního roku dbáme na správné hygienické návyky a na dodržování pravidel správného stolování. Rozvíjíme vzájemné vztahy (učíme se spolupráci, vzájemné toleranci, úctě, omluvě a odpuštění). Věnujeme se hodně knihám a jejich četbě.

 

 

Příloha Velikost
Roční plán školní družiny 2023-2024.pdf (416.34 KB) 416.34 KB