Schválené rozpočty a jejich návrhy jsou zveřejněny rovněž na elektronické úřední desce na webových stránkách obce Prysk v sekci Elektronická úřední deska a Rozpočty.
V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu na adrese Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk v úředních dnech (pondělí a středa od 14:00 do 17:00 hodin), anebo v kanceláři ředitelky školy na adrese Dolní Prysk 56, 471 15 Prysk.

Schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 - 2025

Od admin | Čt, 12/01/2023 - 22:19

Zastupitelstvo obce Prysk na svém zasedání usnesením č. 3 schválilo rozpočet školy ZŠ a MŠ Prysk na rok 2023 viz Výsledky projednání zasedání zastupitelstva obce č. 4 konaného dne 21.12.2022.

V příloze přikládáme Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Prysk a Střednědobý výhled na rok 2024 a 2025.