Od admin | Pá, 08/03/2024 - 21:19

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025 se bude konat 

v úterý 9. 4. 2024  od 15 do 17 hodin v budově školy.

Náhradní (druhý termín zápisu): v úterý 16. 4. od 15 hodin

Rodiče podávají žádost o zápis žáka do 1. ročníku prostřednictvím formuláře, který je k dispozici  v tištěné podobě u p. učitelek v MŠ nebo je ke stažení na webových stránkách školy: https://www.skolaprysk.cz/

Nezapomeňte vzít s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz alespoň jednoho rodiče (zákonného zástupce), vyplněnou žádost o zápis.

Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, tedy děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let. Zapsány budou i děti, které přicházejí po odkladu povinné školní docházky (nemusí zápis absolvovat znovu, rodiče se dostaví pouze vyplnit žádost o přijetí).

Každé dítě obdrží registrační číslo, pod tímto údajem získá zákonný zástupce informaci o přijetí dítěte na webových stránkách školy a na informační nástěnce školy při vstupu do budovy.

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad školní docházky, se musí dostavit k zápisu. Vyplní žádost o zápis žáka a k zápisu přinese doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře, nebo klinického psychologa. V případě, že zákonný zástupce nebude mít v den zápisu doporučení od poradny či lékaře, musí přijít na zápis. Zákonný zástupce vyplní žádost o odklad a dítě bude zapsáno. Zákonný zástupce se domluví na termínu dodání lékařských doporučení (nejdéle však do 9. 5. 2024) a po dodání doporučení bude žádosti o odklad vyhověno.

Předčasný zápis:

Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2024, musí mít doporučení PPP.

Dítě, které dosáhne věku 6 let po 31. 12. 2024, musí mít doporučení PPP a doporučení pediatra.

 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií.

kontakt: mobil 602 541 514 / email: skola@prysk.cz


Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří ve středu 20. 3. 2024, kdy ve škole můžete od 8 do 12 hodin prožít den naruby, od 13 do 16 hodin budou na školní zahradě připravené různé hry a soutěže pro Vaše děti.

Těšíme se na Vás.

V Prysku dne 7. 3. 2024                                                                                    

 

Mgr. Iva Preislerová

ředitelka školy