Konzultační třídní schůzky

Začátek:

Rodiče se domluví s třídními učiteli na individuální konzultaci prostřednictvím telefonu nebo videohovoru (Teams).