Konzultační třídní schůzky

Začátek:

Konzultační schůzky pouze online nebo telefonicky pro rodiče žáků ZŠ (čas dle dohody s třídním učitelem).