vysvědčení

Předávání vysvědčení 4. vyučovací hodinu, 5. vyučovací hodina odpadá.