Od admin | Út, 19/04/2022 - 21:55
zápis do školy

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání do školního roku 2022/2023

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává Mgr. Jana Vostřelová, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace do školního roku 2022/2023 u dětí s těmito evidenčními čísly:

Přijatí žáci pro školní rok 2022/2023

12022 52022
22022 62022
32022 72022

Číslo 42022 - žádost o odklad školní docházky.

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Základní školy a  Mateřské školy Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Libereckého kraje.

 

Mgr. Jana Vostřelová

ředitelka školy