Od admin | Pá, 14/04/2023 - 04:10
zápis do MŠ

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Prysku vyhlašuje na základě § 34 odst.2 zákona 561/2004 Sb.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání proběhne

Dne 4. 5. 2023

v čase 09:00 – 10:30 hod. spojeno s ukázkou práce v MŠ,

v čase 13:00 - 15:00 hod. v ředitelně školy.

Způsob podání žádosti:

 • do datové schránky školy

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 • poštou

 • osobním podáním ve škole

 

Zapsány budou :

 • děti, které budou splňovat kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou školy zveřejněná na www.skolaprysk.cz a ve vývěsce OÚ v Prysku.

 

K zápisu je nutné přiložit:

 • kopii rodného listu dítěte

 • vyplněnou žádost o přijetí dítěte včetně jejích příloh (potvrzení lékaře) - formulář žádosti je možné stáhnout v sekci Dokumenty ke stažení

 

Nabízíme :

 • kvalitní předškolní výchovu pod vedením zkušených učitelek

 • vzdělávací program zaměřený na posilování sebevědomí dětí, na ekologickou výchovu a výchovu ke zdravému životnímu stylu

 • výuku jazyků pro předškolní děti (Aj)

 • sportovní kurzy (plavání, bruslení)

 

Bližší informace získáte na telefonu 487 767 525, mobil 724 240 080, nebo na webových stránkách školy www.skolaprysk.cz