Od admin | St, 29/06/2022 - 23:31
zápis - ukrajinksé děti

ZÁPIS do základní i mateřské školy pro ukrajinské děti v ZŠ a MŠ Prysk

proběhne dne 12. 7. 2022 od 09.00 – 12.00 hod

Způsob podání žádosti:

 • ústně do protokolu

 • osobním podáním

 • datovou zprávou

 • poštou

 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 

K zápisu je nutné přiložit:

 • vízový doklad dítěte

 • doklad opravňující zastupovat dítě

 • místopobytu dítěte

 • u dětí přijímaných do MŠ potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování (neplatí pro předškolní vzdělávání

 

Volné kapacity:

 • MŠ - 6 míst

 • ZŠ - 10 míst

 

Kontakt:

487 767 525 / mobil: 724 240 080 / email: skola@prysk.cz