TYJÁTR

Divadelní přehlídka málotřídních škol v Lesním divadle ve Sloupu v Čechách.

Odjezd autobusem v 8.15 hod. od školy, předpokládaný návrat kolem 13.30 hod.

Odpolední družina je zajištěna.

Zápis do ZŠ i MŠ Prysk pro ukrajinské děti - 2023/2024

Od admin | Pá, 14/04/2023 - 04:24

ZÁPIS do základní i mateřské školy pro ukrajinské děti v ZŠ a MŠ Prysk

se uskuteční dne

4. 5. 2023 od 09.00 – 12.00 hod.

 

Způsob podání žádosti:

  • ústně do protokolu

  • osobním podáním

  • datovou zprávou

  • poštou

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

 

K zápisu je nutné přiložit:

  • vízový doklad dítěte

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Od admin | Pá, 14/04/2023 - 04:10

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Prysku vyhlašuje na základě § 34 odst.2 zákona 561/2004 Sb.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání proběhne

Dne 4. 5. 2023

v čase 09:00 – 10:30 hod. spojeno s ukázkou práce v MŠ,

v čase 13:00 - 15:00 hod. v ředitelně školy.

Způsob podání žádosti:

  • do datové schránky školy

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

  • poštou

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ - školní rok 2023/2024

Od admin | Pá, 07/04/2023 - 14:55

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání do školního roku 2023/2024

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává Mgr. Jana Vostřelová, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.