Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok nezahájíme na sále OÚ, jako tradičně, ale ve škole v učebnách jednotlivých ročníků.

Žáci 3. - 5. ročníku budou při příchodu testováni.

Prvňáčci budou přivítáni ve škole ve své třídě. Slavnostního zahájení se zúčastní pan starosta a rodiče a doprovod nových prvňáčků. Do budovy školy budou moci vstoupit pouze rodinní příslušníci žáků prvního ročníku, kteří budou mít nasazen respirátor. Ostatním rodičům a dospělákům se omlouváme a prosíme je, aby do budovy školy nevstupovali.

Rozvrh pro první týden školního roku 2021/2022

Středa 1. 9. 2021

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 bude přizpůsobeno podmínkám MŠMT a proběhne v kmenových třídách.

V tento den budou moci do budovy vstoupit pouze rodinní příslušníci žáků prvního ročníku, kteří budou mít nasazen respirátor.

Žáci musí mít ve společných prostorách nasazenu zdravotní roušku, ve třídách se mohou pohybovat bez ní.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou testováni hned po vstupu do tříd.

RSS