Sloupský Tyjátr

Představení našich žáků mělo velký úspěch. Žáci překonali nezvyklou zimu, trému a hráli nám všem pro radost. Poděkování patří zejména panu učiteli Jaroslavu Střelkovi - scenáristovi i režisérovi v jedné osobě, paní učitelce Helče Vorbové, která s ním všechna úskalí nácviku sdílela a také všem účinkujícím žákům, kteří byli a jsou velmi šikovní.

Výsledky zápisu do MŠ

Na základě kritérií přijímání dětí do Mateřské školy při ZŠ a MŠ Prysk, okres Česká Lípa, příspěvková organizace pro školní rok 2019/2020 byly přijaty děti s těmito registračními čísly v tomto pořadí:
RSS