Informace pro rodiče žáků - hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 27.4.2020 vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Specifikuje v ní, jak mají základní a střední školy postupovat při klasifikaci tohoto pololetí, které bylo z velké části postiženo epidemií koronaviru. Součástí vydané vyhlášky je také metodika s výkladem jednotlivých bodů.

Informace pro rodiče dětí z MŠ - obnovení provozu

Ředitelka ZŠ a MŠ Prysk po dohodě se zřizovatelem rozhodla, že bude od 4. 5. 2020 znovu uvedena do provozu mateřská škola v době od 6:30 do 16:00 hodin.

Prosíme rodiče, aby dodržovali bezpečnostní opatření nařízená státem. Dodržujte bezpečnostní rozestupy 1,5 – 2m při pohybu po budově školy a v jejím areálu.

Informace pro rodiče žáků ZŠ - uzavření školy od 16.3.2020 - mimořádné opatření

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o uzavření škol, jsme přijali tato opatření:

  1. třídní učitelé připraví žákům obsah učiva pro domácí výuku s termíny pro vypracování,
  2. vyučující budou k dispozici na e-mailech během pracovní doby od 8.00 – 16.00 hod od 16.3.2020,
  3. veškerá komunikace s pedagogickými pracovníky bude probíhat prostřednictvím e-mailu.
   V současné době je škola v prázdninovém režimu.
 

KONTAKTNÍ ADRESY:

Helena Vorbová - helena.oaza@seznam.cz
RSS