Týden Země

EKO Týden, ve kterém slavíme svátek Země.

V rámci našeho ekoprogramu si připomínáme jak důležité je naše životní prostředí a učíme se, jakým způsobem jej můžeme sami chránit.

Zápis do Základní školy

Zápis do ZŠ probíhá 1x ročně a týká se ŽÁKŮ, kteří nastoupí povinnou školní docházku v průběhu nadcházejícího školního roku. Před zápisem si rodiče vyzvednou „Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání“ nebo si ji vytisknou z webových stránek školy, kterou řádně vyplněnou doručí škole v uvedeném termínu. Zároveň obdrží registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena. Ředitelka školy vyhodnotí tyto žádosti v souladu s platnými kritérii k přijímání žáků a vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Rodiče budou informování o výsledku přijímacího řízení dvěma způsoby.

RSS